Szczegóły: przetarg nieograniczony

Usługa obsadzenia roślinami sezonowymi oraz pielęgnację waz i kwietników usytuowanych na ulicach, na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 7 marca 2017 13:04:14