Szczegóły: przetarg nieograniczony

Opracowanie programu konserwatorskiego i użytkowego wraz z wieloletnim planem pielęgnacji szaty roślinnej Ogrodu Krasińskich po zakończeniu prac rewaloryzacyjnych oraz wykonanie szczegółowych ekspertyz dendrologicznych dla części drzew

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 27 marca 2014 12:00:53