Aktualności

Informacja o skróceniu czasu pracy Biura Obsługi Mieszkańców w dniu 31 października 2016 r.

17 października 2016 r.

W związku z Zarządzeniem Nr 61/2016 Dyrektora Zarządu Terenów Publicznych z dnia 17 października 2016 r. skraca się czas pracy Biura Obsługi Mieszkańców w dniu 31 października 2016 r. do godz. 16.00.

Tymczasowy ogród na Placu Teatralnym, nowe nasadzenia w parkach i na zieleńcach administrowanych przez ZTP

12 października 2016 r.

Jak już informowaliśmy w dniach 23-25 września 2016 roku w związku z organizowanym przez Orkiestrę Sinfonia Varsovia przy współudziale Teatru Wielkiego – Opery Narodowej oraz Fundacji „Ogrody Muzyczne” festiwalem muzycznym „La Folle Journee” – Szalone Dni Muzyki Zarząd Terenów Publicznych zrealizował budowę tymczasowego ogrodu na terenie Placu Teatralnego stanowiącego oprawę scenograficzną otoczenia budynku Teatru Wielkiego i samego Placu poprzez udekorowanie drzewami, krzewami i kwiatami.

Pomysł zagospodarowania terenu Placu Teatralnego podczas festiwalu podyktowany był tematem przewodnim całego festiwalu, którym była natura oraz planowaną prezentacją dzieł światowej muzyki związanej zwłaszcza z otaczającą nas przyrodą.

Teren ogrodu zajął powierzchnię około 3.200 mkw.

Do jego realizacji użytych zostało około 5,5 tysiąca roślin, w tym drzewa, krzewy, byliny, trawy ozdobne oraz rośliny sezonowe. Zgodnie z jednym z głównych założeń przedsięwzięcia materiał roślinny oraz elementy małej architektury (ławki) po zakończeniu funkcjonowania ogrodu na Placu Teatralnym zostały przeniesione na inne tereny administrowane przez ZTP na obszarze Dzielnicy Śródmieście. Rośliny z ogrodu wzbogaciły układy roślinne m.in. na terenach Parku Karola Bayera, Parku Traugutta, Ogrodu Krasińskich, Parku Kazimierzowskiego, Parku Janiny Porazińskiej, Parku im. marszałka Rydza-Śmigłego, Parku Mirowskiego, Skweru Bocheńskiego, Skweru ks. Jana Twardowskiego, Skweru Więźniów Politycznych Stalinizmu, Skweru S. Wisłockiego, Placu Dąbrowskiego, Placu Grzybowskiego.

Koszt budowy ogrodu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, wykonaniem nasadzeń na terenach administrowanych przez ZTP, montażem ławek w Ogrodzie Krasińskich oraz pielęgnacją wyniósł 289.066,74 zł. brutto.

O wydarzeniu pisali m.in.:

Gazeta Wyborcza w dniu 24.09.2016 „To nie fatamorgana: plac Teatralny zmienił się w ogród. Zniknęły parkujące tu na co dzień samochody, pojawiły się drzewa, krzewy, byliny – w sumie 5,5 tysiąca roślin …” , „… Otóż na kilka dni, na czas Szalonych Dni Muzyki, z pl. Teatralnego zniknęły samochody. Cały plac przed wejściem głównym do Teatru Wielkiego zamieniono w ogród. Rosną tam trawa, kwiaty, krzewy, drzewa, stoi kilka ławek, a między nimi są alejki. I stała się rzecz niesamowita – otóż pl. Teatralny nagle ożył. Ludzie tu przychodzą, siadają na trawie, wylegują się na niej, odpoczywają. …”

TVN Warszawa w dniu 21.09.2016 „Obstawiony na co dzień samochodami plac Teatralny zmieni się w ogród otwarty na mieszkańców. Impuls do tej transformacji dał festiwal muzyczny. …”

TVN Warszawa w dniu 26.09.2016 „Zielony i tętniący życiem, pełen drzew i krzewów – taki był plac Teatralny przez trzy dni. Przyjazna przestrzeń przyciągnęła setki mieszkańców. Wielu z nich pytało :czy nie mogłoby zostać tak na stałe? . …”

Ogród na Placu Teatralnym

21 września 2016 r.

W związku z organizowanym w dniach 23-25 września 2016 roku przez Orkiestrę Sinfonia Varsovia przy współudziale Teatru Wielkiego – Opery Narodowej oraz Fundacji „Ogrody Muzyczne” festiwalem muzycznym „La Folle Journee” – Szalone Dni Muzyki Zarząd Terenów Publicznych zobowiązany został do realizacji tymczasowego ogrodu na terenie Placu stanowiącego oprawę scenograficzną otoczenia budynku Teatru Wielkiego i samego Placu Teatralnego poprzez udekorowanie drzewami, krzewami i kwiatami. Pomysł zagospodarowania terenu Placu Teatralnego podczas festiwalu podyktowany jest tematem przewodnim całego festiwalu, którym jest natura oraz planowaną prezentacją dzieł światowej muzyki związanej zwłaszcza z otaczającą nas przyrodą. Teren ogrodu zajmować będzie powierzchnię około 3.200 mkw.

Do jego realizacji użytych zostanie około 5,5 tysiąca roślin, w tym drzewa, krzewy, byliny, trawy ozdobne oraz rośliny sezonowe. Jednym z głównych założeń przedsięwzięcia jest to, iż materiał roślinny oraz elementy małej architektury (ławki) po zakończeniu funkcjonowania ogrodu na Placu Teatralnym zostaną przeniesione na inne tereny administrowane przez ZTP na obszarze Dzielnicy Śródmieście.

Załączone wizualizacje:

Tablica informacyjna o Syrenie Warszawskiej

21 września 2016 r.

16 września 2016 r. w pobliżu fontanny z „Syreną Warszawską” zlokalizowanej na nabrzeżu Wisły ustawiona została tablica informacyjna, która jest dopełnieniem remontu fontanny, uruchomionej w czerwcu 2016 r. w 77. rocznicę ustawienia pomnika.

Napis na tablicy w języku polskim i angielskim brzmi: Modernistyczny pomnik dłuta Ludwiki Kraskowskiej-Nitschowej został odsłonięty w tym miejscu w czerwcu 1939 roku przez prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. Syrena trzyma tarczę z orłem koronie i napisem „Warszawa” oraz miecz w uniesionej prawej ręce. Modelką rzeźbiarki była 23- letnia Krystyna Krahelska, późniejsza uczestniczka powstania warszawskiego, autorka tekstu piosenki „Hej chłopcy bagnet na broń”. Rzeźba o wysokości 3,10 m została odlana w warszawskiej pracowni Braci Łopieńskich. Podczas wojny pomnik nie uległ zniszczeniu.

Wykonawcą prac na zlecenie Zarządu Terenów Publicznych była firma EUROTOP-GRZEGORZ ZIELIŃSKI, POLIGRAFIA I REKLAMA, PPHU z siedzibą w Warszawie.

Koszt prac brutto 9 790,80 zł.

Zakończona została realizacja projektu zgłoszonego w budżecie partycypacyjnym 2016 pn. „Tor do gry w boule”

12 września 2016 r.

We wrześniu br. na terenie Parku im. marszałka E. Rydza-Śmigłego przy Al. Na Skarpie w pobliżu Muzeum Ziemi PAN wybudowany został tor do gry w boule.

Informacje dotyczące historii gry w boule, zasad gry itp. można znaleźć m.in. na stronach internetowych; linki poniżej:

https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9tanque

http://www.petanque.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=81&strona=1

Koszt budowy toru wyniósł 19.987,50 zł. brutto.

Jako administrator, Zarząd Terenów Publicznych serdecznie zaprasza do zabawy.

Zapraszamy na warsztaty pt. „łapacz jesiennych snów” w ogrodzie dydaktycznym na placu zabaw w Parku Kazimierzowskim

9 września 2016 r.

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Terenów Publicznych podjęło wraz z Fundacją VIRIDARIUM (wcześniejsza nazwa Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych, Kultury i Sztuki „VIRId’OR”) wspólną realizację zadania publicznego w zakresie kontynuacji, rozpoczętego w 2014 roku, działania ogrodu dydaktycznego oraz łąki kwietnej na terenie placu zabaw w Parku Kazimierzowskim, w ramach inicjatywy lokalnej.

Zapraszamy na warsztaty, które odbędą się w dniu 18 września 2016 roku o godzinie 12.00.

„Według indiańskich wierzeń łapacz snów zatrzymuje senne mary. Jesienią przyroda szykuje się do snu. Długiego, zimowego snu. Żeby mogła spokojnie odpoczywać aż do wiosny, zróbmy razem łapacze snów z darów jesiennej natury: listów, patyczków, piórek i muszelek. Kiedy zabrane do domu łapacze wyschną, będzie to oznaczało, ze nadeszła zima i przyroda zapadła w spokojny sen…. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy robieniu łapaczy.”

https://fundacjaviridarium.wordpress.com/2016/09/02/lapacz-jesiennych-snow/

O kolejnych spotkaniach i warsztatach organizowanych w ogrodzie dydaktycznym informować będziemy na stronie ZTP.

Doposażenie placów zabaw oraz siłowni plenerowych na terenach administrowanych przez ZTP

29 sierpnia 2016 r.

Zarząd Terenów Publicznych w sierpniu br. zakończył działania związane z doposażeniem trzech placów zabaw dla dzieci zlokalizowanych przy ul. Cichej, w Parku Janiny Porazińskiej przy ul. Ludnej i w Parku im. Marszałka Rydza-Śmigłego przy ul. Wilanowskiej oraz czterech siłowni plenerowych zlokalizowanych w Parku Mirowskim przy ul. Grzybowskiej, w Parku im. Marszałka Rydza-Śmigłego, na zieleńcu pod Gnojną Górą przy ul. Bugaj i na zieleńcu u zbiegu ul. Karmelickiej i ul. Anielewicza. W ramach tego zadania wykonany został następujący zakres prac:

- na placu zbaw przy ul. Cichej w ramach uzupełnienia programu funkcjonalno -przestrzennego zamontowano nowe urządzenia zabawowe: huśtawka "Baranie Rogi", huśtawka "Smyk", karuzela "Jarek" i bujak "Piłka”, dwa stoliki do zabawy piaskiem, a także wykonano nawierzchnię syntetyczną pod nowymi urządzeniami,

- na placu zabaw w Parku im. Marszałka Rydza-Śmigłego przy ul. Wilanowskiej wymieniona została wyeksploatowana piaskownica,

- na placu zabaw w Parku Janiny Porazińskiej wymieniony zostało wyeksploatowany wielofunkcyjny zestaw zabawowy oraz wykonana została korekta ustawienia pozostałych urządzeń zabawowych zapewniająca bezpieczeństwo bawiącym się dzieciom,

- program użytkowy czterech siłowni plenerowych wzbogacony został o podwójne drążki do podciągania oraz wykonywania ćwiczeń kalistenicznych.

Jako administrator, Zarząd Terenów Publicznych serdecznie zaprasza na powyższe place zabaw i siłownie plenerowe.

Koszt realizacji zadania wyniósł 105 556,74 zł. brutto.

Plac zabaw w Parku Mirowskim już otwarty

18 lipca 2016 r.

Informujemy, że część placu zabaw w Parku Mirowskim, która została zamknięta w związku z zagrożeniem dla bezpieczeństwa użytkowników, w szczególności dzieci, spowodowanym rozłamaniem, podczas niedawnej burzy, korony kasztanowca rosnącego na skarpie górki została już otwarta. Zagrażające drzewo usunięto, a uszkodzone urządzenia naprawiono.

Wyłączenie z użytkowania części placu zabaw dla dzieci w Parku Mirowskim

14 lipca 2016 r.

Część placu zabaw w Parku Mirowskim została zamknięta w związku z zagrożeniem dla bezpieczeństwa użytkowników, w szczególności dzieci, spowodowanym rozłamaniem, podczas niedawnej burzy, korony kasztanowca rosnącego na skarpie górki. Spadające gałęzie uszkodziły wyposażenie górki. ZTP otrzymał już decyzję Stołecznego Konserwatora Zabytków zezwalającą na usunięcie uszkodzonego drzewa. Wycinka nastąpi prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu. Potem wykonane zostaną niezbędne prace remontowe i naprawcze urządzeń zabawowych. Do czasu zakończenia wszystkich prac i potwierdzenia, że obiekt jest bezpieczny, część placu zabaw będzie zamknięta. ZTP dołoży wszelkich starań aby okres wyłączenia części placu zabaw w Parku Mirowskim był jak najkrótszy. Zapraszamy również dzieci i ich opiekunów na inne palce zabaw administrowane przez ZTP. Najbliższe znajdują się przy Al. Solidarności 91, przy ul. Pańskiej 3, w Ogrodzie Krasińskich oraz przy ul. Dzielnej 5.

Szczyt NATO 7-9 lipca 2016 r. - planowane ograniczenia w ruchu i parkowaniu

5 lipca 2016 r.

W związku ze szczytem NATO w dniach 6 - 9 lipca 2016 r. zostaną wprowadzone zakazy zatrzymywania się i postoju na niektórych ulicach i parkingach Śródmieścia.

http://www.srodmiescie.warszawa.pl/aktualnosc-885-szczyt_nato_7_9_lipca_2016_planowane.html

Więcej aktualności