Aktualności

Montaż tablic informacyjnych w alfabecie Braille'a w Parku Fontann

16 czerwca 2017 r.

Zarząd Terenów Publicznych uprzejmie informuje, iż od czerwca 2017 r. w Parku Fontann zamontowane zostały dwie tablice informacyjne w alfabecie Braille’a zawierające grafikę przestrzenną Parku.

Przedmiotowe tablice znajdują się przy przeciwległych wejściach na teren Parku Fontann tj. od strony ul. Boleść i od strony Wisłostrady – wejście z przystanku autobusowego zlokalizowanego przy ul. Sanguszki.

Park Fontann jest jednym z zadań Projektu "Warszawski Węzeł Wodno - Rowerowy "Pedałuj i płyń" (bike & sail) - etap I" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Miejskie pszczoły w Parku Traugutta – trzecie spotkanie edukacyjne

14 czerwca 2017 r.

Jak informowaliśmy wcześniej „MIEJSKIE PSZCZOŁY” to projekt wybrany do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego 2017.

Przy pasiece odbywają się cykliczne spotkania edukacyjne. Miło nam zaprosić wszystkich chętnych na kolejne, trzecie spotkanie edukacyjne, którego tematem będzie: Miodobranie. Spotkanie odbędzie się w dniu 17 czerwca 2017 r. o godzinie 15.00.

Przychodzi w końcu czas kiedy trzeba odebrać pszczołom nadwyżki zgromadzonego miodu, czyli czas miodobrania. Na dyżurze będzie można zobaczyć jak rozpoznać plastry z dojrzałym miodem, jak wyciągnąć miód z ula. Spodziewamy się, że wspólnie wyciągniemy z uli kilka, może kilkanaście plastrów, każdy o wadze 1,5-2,5 kg. Miód, po sklarowaniu i nalaniu w słoiki, będzie udostępniony uczestnikom spotkania.

Co zabrać: dobrze wziąć koc/karimatę, żeby wygodnie usiąść. Chętni do zaglądania do ula powinni przyjść w odzieży z długimi rękawami i nogawkami oraz w krytym obuwiu.

Miejsce spotkania

Remont górki na placu zabaw dla dzieci w Parku Mirowskim zakończony

9 czerwca 2017 r.

Zakończony został remont górki znajdującej się na placu zabaw dla dzieci w Parku Mirowskim. Zrealizowany zakres prac w obrębie placu zabaw miał na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników, podniesienie komfortu i oferty funkcjonalno- programowej obiektu. Wykonano wymianę balustrady przy schodach i na koronie górki. W ramach kształtowania górki zostały odtworzone pierwotne profile skarp.

Znaczne zacienienie i intensywne użytkowanie górki spowodowało degradację stoków i osuwiska przy fundamentach obrzeży na koronie skarpy. Aby zabezpieczyć nasyp górki przed erozją powierzchniową pokryto stoki sztuczną trawą oraz matami przeciwerozyjnymi z obsadzeniem zielenią okrywową. Skarpa od strony południowej została zabezpieczona przed degradacją poprzez wykonanie niskiego murku oporowego z gabionów i drewnianej palisady. Wykonana została również ścieżka z nawierzchni mineralnej wokół górki oraz nasadzenia krzewów i roślin okrywowych. Celem tego działania jest uporządkowanie przestrzeni pod względem funkcjonalnym i wizualnym oraz ukierunkowanie ruchu użytkowników.

Koszt realizacji 267.469,33 zł.

Zapraszamy na zajęcia plastyczne dla dzieci "Malujemy kwiaty" w ogrodzie dydaktycznym na placu zabaw w Parku Kazimierzowskim

5 czerwca 2017 r.

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Terenów Publicznych podjęło wraz z Fundacją VIRIDARIUM (wcześniejsza nazwa Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych, Kultury i Sztuki „VIRId’OR”) wspólną realizację zadania publicznego w zakresie kontynuacji, rozpoczętego w 2014 roku, działania ogrodu dydaktycznego oraz łąki kwietnej na terenie placu zabaw w Parku Kazimierzowskim, w ramach inicjatywy lokalnej.

Zapraszamy na zajęcia plastyczne dla dzieci "Malujemy kwiaty". Zajęcia odbywać się będą w dniach 6, 13, 20 i 27 czerwca 2017 r. w godzinach 17.15 – 18.00.

O kolejnych spotkaniach i warsztatach organizowanych w ogrodzie dydaktycznym informować będziemy na stronie ZTP.

Miejskie pszczoły w Parku Traugutta - drugie spotkanie edukacyjne

22 maja 2017 r.

Jak informowaliśmy wcześniej „MIEJSKIE PSZCZOŁY” to projekt wybrany do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego 2017.

Na początku kwietnia na terenie administrowanego przez Zarząd Terenów Publicznych Parku Traugutta (teren u zbiegu ul. Sanguszki i Wisłostrady) powstała pasieka. Ustawione zostały cztery ule zasiedlone nieagresywnymi rojami pszczół.

Pszczoły doskonale odnalazły się w parku. Na początku kwietnia zakwitły drzewa na terenie parku jak i sąsiednich terenach np. klony oraz drzewa owocowe stanowiące bazę pokarmową dla tych owadów.

Przy pasiece odbywają się cykliczne spotkania edukacyjne. Pierwsze takie spotkanie i zarazem otwarcie pasieki odbyło się 22 kwietnia 2017 r.

Miło nam zaprosić wszystkich chętnych na kolejne, drugie spotkanie edukacyjne, którego tematem będzie: Co zbiera pszczoła w mieście?

Spotkanie odbędzie się w dniu 27 maja 2017 r. o godzinie 15.00.

Uczestnicy spotkania zobaczą ciężką pracę pszczół w pełni wiosny. Będzie można sprawdzić ile waży ramka ze świeżym miodem. Dowiemy się co w okolicy zbiera pszczoła podczas intensywnej pracy oraz w jakiej odległości od ula zbiera nektar. Co zabrać: dobrze wziąć koc/karimatę, żeby wygodnie usiąść. Chętni do zaglądania do ula powinni przyjść w odzieży z długimi rękawami i nogawkami oraz w krytym obuwiu.

Miejsce spotkania

Multimedialny Park Fontann rozpoczyna kolejny sezon

27 kwietnia 2017 r.

Multimedialny Park Fontann – spektakularna gra wody, muzyki i świateł już od pierwszych dni maja na warszawskim Podzamczu.

Dla wszystkich, którzy będą spędzać majówkę w stolicy, m.st. Warszawa przygotowało znakomitą atrakcję. Na Podzamczu odbędzie się wielka premiera siódmej już edycji widowisk w Multimedialnym Parku Fontann. Stołeczna Estrada, która jest organizatorem wydarzenia, zaplanowała aż trzy pokazy specjalne, na które zaprasza 1,2 i 3 maja.

http://estrada.com.pl/1435_multimedialny_park_fontann

Miejskie Pszczoły w Parku Traugutta

19 kwietnia 2017 r.

„MIEJSKIE PSZCZOŁY” to projekt wybrany do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego 2017.

Na początku kwietnia na terenie Parku Traugutta administrowanego przez Zarząd Terenów Publicznych (teren u zbiegu ul. Sanguszki i Wisłostrady) powstała pasieka. Ustawione zostały cztery ule zasiedlone nieagresywnymi rojami pszczół. Teren pasieki jest ogrodzony. Na terenie pasieki ustawiono tablicę informacyjną zawierającą istotne informacje dotyczące pasieki, bezpieczeństwa, zakazu wstępu na ogrodzony teren osób postronnych bez nadzoru opiekuna pasieki. Umieszczono również niezbędne dane kontaktowe do opiekuna pasieki, administratora terenu oraz służb miejskich.

Pszczoły doskonale odnalazły się w parku, w którym na początku kwietnia zakwitły klony i drzewa owocowe stanowiące bazę pokarmową dla owadów. Teren pasieczyska nie będzie koszony, lub będzie koszony w minimalnym stopniu, aby pozwolić wyrosnąć i zakwitnąć roślinom zielnym.

Przy pasiece odbywać się będą cykliczne spotkania edukacyjne. Pierwsze takie spotkanie i zarazem otwarcie pasieki zaplanowane jest 22 kwietnia o godzinie 15.00. O kolejnych spotkaniach informować będziemy na stronie http://ztp.waw.pl

Zapraszamy dorosłych i dzieci.

Temat pierwszego spotkania: Życie pszczoły.

Uczestnicy spotkania poznają tajniki życia pszczół zaczynając od tego czym w ogóle jest owad, nazywany pszczołą; jak wygląda i jak funkcjonuje przez swoje krótkie życie; skąd pszczoły biorą matkę; co zbierają po opuszczeniu ula; kończąc na tym jak wygląda ich mieszkanie czyli ul od środka i ile w takim ulu mieści się pszczół. Będzie okazja aby zajrzeć do ula. Co zabrać: Dobrze wziąć koc/karimatę, żeby wygodnie usiąść. Chętni do zaglądania do ula powinni przyjść w odzieży z długimi rękawami i nogawkami oraz w krytym obuwiu.

Przegląd i czyszczenie budek lęgowych na terenach parków i zieleńców

30 marca 2017 r.

Wiosenne porządki w budkach dla ptaków rozwieszonych w parkach i na zieleńcach, którymi opiekuje się ZTP rozpoczęte zostały w połowie lutego br. i zakończone zostały pod koniec miesiąca. Wysprzątane budki, łącznie 592 sztuki, chętniej zasiedlą nowi mieszkańcy. Podjęte działania poprawiają zarówno warunki lęgowe, jak i bytowe ptaków. Wraz z opuszczonym gniazdem usuwane są pasożyty, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na ptaki, które w nowym sezonie lęgowym postanowią zamieszkać w budkach.

Zamontowanych zostało 36 sztuk dodatkowych budek na terenie Parku Jazdów, Parku Traugutta, Parku Kazimierzowskiego, Parku K. Bayera, Ogrodu Krasińskich, Parku J. Porazińskiej oraz zieleńca przy Kanale Piaseczyńskim.

Sprawozdanie oraz wyniki inwentaryzacji i czyszczenia skrzynek lęgowych dla ptaków, rozmieszczonych na terenach zieleni zarządzanych przez Zarząd Terenów Publicznych w Warszawie czytaj tutaj

I nagroda w Konkursie na "Najlepiej oświetloną gminę i miasto 2016 roku"

24 marca 2017 r.

Komisja Konkursu na "Najlepiej oświetloną gminę i miasto 2016 roku" i "Najlepszą inwestycję oświetleniową 2016 roku", przyznała Zarządowi Terenów Publicznych:

  • I nagrodę w kategorii Oświetlenie Terenów Rekreacyjnych, Parków i Małej Architektury za remont parku i oświetlenia parku Jazdów,
  • II nagrodę w kategorii Oświetlenie Dróg i Terenów Publicznych za:remont oświetlenia ulicy Mysiej, remont oświetlenia ulicy Kawalerii, remont oświetlenia ulicy Lewartowskiego (odc. ulica Zamenhoffa – ulica Karmelicka), remont oświetlenia ulicy Jazdów.

Podstawowym zadaniem Konkursu jest propagowanie najlepszych rozwiązań oświetleniowych oraz ukazywanie ich jako wzorów godnych naśladowania.

Fotografie - Marzena Wyszyńska.

SMS-owy system powiadamiania

9 lutego 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2017 r. Zarząd Terenów Publicznych wprowadził specjalną bramkę SMS, która usprawni kontakt z mieszkańcami.

Dzięki temu możemy szybko Państwa powiadomić o możliwości odebrania np. przepustki na wjazd na Stare i Nowe Miasto oraz Plac Zamkowy, projektu organizacji ruchu, umowy na korzystanie z miejsca parkingowego czy też zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Aby skorzystać z ww. możliwości, podmiot składający wniosek musi pamiętać o podaniu numeru telefonu komórkowego.

Więcej aktualności