Aktualności

Ogród na Placu Teatralnym

21 września 2016 r.

W związku z organizowanym w dniach 23-25 września 2016 roku przez Orkiestrę Sinfonia Varsovia przy współudziale Teatru Wielkiego – Opery Narodowej oraz Fundacji „Ogrody Muzyczne” festiwalem muzycznym „La Folle Journee” – Szalone Dni Muzyki Zarząd Terenów Publicznych zobowiązany został do realizacji tymczasowego ogrodu na terenie Placu stanowiącego oprawę scenograficzną otoczenia budynku Teatru Wielkiego i samego Placu Teatralnego poprzez udekorowanie drzewami, krzewami i kwiatami. Pomysł zagospodarowania terenu Placu Teatralnego podczas festiwalu podyktowany jest tematem przewodnim całego festiwalu, którym jest natura oraz planowaną prezentacją dzieł światowej muzyki związanej zwłaszcza z otaczającą nas przyrodą. Teren ogrodu zajmować będzie powierzchnię około 3.200 mkw.

Do jego realizacji użytych zostanie około 5,5 tysiąca roślin, w tym drzewa, krzewy, byliny, trawy ozdobne oraz rośliny sezonowe. Jednym z głównych założeń przedsięwzięcia jest to, iż materiał roślinny oraz elementy małej architektury (ławki) po zakończeniu funkcjonowania ogrodu na Placu Teatralnym zostaną przeniesione na inne tereny administrowane przez ZTP na obszarze Dzielnicy Śródmieście.

Załączone wizualizacje:

Tablica informacyjna o Syrenie Warszawskiej

21 września 2016 r.

16 września 2016 r. w pobliżu fontanny z „Syreną Warszawską” zlokalizowanej na nabrzeżu Wisły ustawiona została tablica informacyjna, która jest dopełnieniem remontu fontanny, uruchomionej w czerwcu 2016 r. w 77. rocznicę ustawienia pomnika.

Napis na tablicy w języku polskim i angielskim brzmi: Modernistyczny pomnik dłuta Ludwiki Kraskowskiej-Nitschowej został odsłonięty w tym miejscu w czerwcu 1939 roku przez prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. Syrena trzyma tarczę z orłem koronie i napisem „Warszawa” oraz miecz w uniesionej prawej ręce. Modelką rzeźbiarki była 23- letnia Krystyna Krahelska, późniejsza uczestniczka powstania warszawskiego, autorka tekstu piosenki „Hej chłopcy bagnet na broń”. Rzeźba o wysokości 3,10 m została odlana w warszawskiej pracowni Braci Łopieńskich. Podczas wojny pomnik nie uległ zniszczeniu.

Wykonawcą prac na zlecenie Zarządu Terenów Publicznych była firma EUROTOP-GRZEGORZ ZIELIŃSKI, POLIGRAFIA I REKLAMA, PPHU z siedzibą w Warszawie.

Koszt prac brutto 9 790,80 zł.

Zakończona została realizacja projektu zgłoszonego w budżecie partycypacyjnym 2016 pn. „Tor do gry w boule”

12 września 2016 r.

We wrześniu br. na terenie Parku im. marszałka E. Rydza-Śmigłego przy Al. Na Skarpie w pobliżu Muzeum Ziemi PAN wybudowany został tor do gry w boule.

Informacje dotyczące historii gry w boule, zasad gry itp. można znaleźć m.in. na stronach internetowych; linki poniżej:

https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9tanque

http://www.petanque.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=81&strona=1

Koszt budowy toru wyniósł 19.987,50 zł. brutto.

Jako administrator, Zarząd Terenów Publicznych serdecznie zaprasza do zabawy.

Zapraszamy na warsztaty pt. „łapacz jesiennych snów” w ogrodzie dydaktycznym na placu zabaw w Parku Kazimierzowskim

9 września 2016 r.

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Terenów Publicznych podjęło wraz z Fundacją VIRIDARIUM (wcześniejsza nazwa Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych, Kultury i Sztuki „VIRId’OR”) wspólną realizację zadania publicznego w zakresie kontynuacji, rozpoczętego w 2014 roku, działania ogrodu dydaktycznego oraz łąki kwietnej na terenie placu zabaw w Parku Kazimierzowskim, w ramach inicjatywy lokalnej.

Zapraszamy na warsztaty, które odbędą się w dniu 18 września 2016 roku o godzinie 12.00.

„Według indiańskich wierzeń łapacz snów zatrzymuje senne mary. Jesienią przyroda szykuje się do snu. Długiego, zimowego snu. Żeby mogła spokojnie odpoczywać aż do wiosny, zróbmy razem łapacze snów z darów jesiennej natury: listów, patyczków, piórek i muszelek. Kiedy zabrane do domu łapacze wyschną, będzie to oznaczało, ze nadeszła zima i przyroda zapadła w spokojny sen…. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy robieniu łapaczy.”

https://fundacjaviridarium.wordpress.com/2016/09/02/lapacz-jesiennych-snow/

O kolejnych spotkaniach i warsztatach organizowanych w ogrodzie dydaktycznym informować będziemy na stronie ZTP.

Doposażenie placów zabaw oraz siłowni plenerowych na terenach administrowanych przez ZTP

29 sierpnia 2016 r.

Zarząd Terenów Publicznych w sierpniu br. zakończył działania związane z doposażeniem trzech placów zabaw dla dzieci zlokalizowanych przy ul. Cichej, w Parku Janiny Porazińskiej przy ul. Ludnej i w Parku im. Marszałka Rydza-Śmigłego przy ul. Wilanowskiej oraz czterech siłowni plenerowych zlokalizowanych w Parku Mirowskim przy ul. Grzybowskiej, w Parku im. Marszałka Rydza-Śmigłego, na zieleńcu pod Gnojną Górą przy ul. Bugaj i na zieleńcu u zbiegu ul. Karmelickiej i ul. Anielewicza. W ramach tego zadania wykonany został następujący zakres prac:

- na placu zbaw przy ul. Cichej w ramach uzupełnienia programu funkcjonalno -przestrzennego zamontowano nowe urządzenia zabawowe: huśtawka "Baranie Rogi", huśtawka "Smyk", karuzela "Jarek" i bujak "Piłka”, dwa stoliki do zabawy piaskiem, a także wykonano nawierzchnię syntetyczną pod nowymi urządzeniami,

- na placu zabaw w Parku im. Marszałka Rydza-Śmigłego przy ul. Wilanowskiej wymieniona została wyeksploatowana piaskownica,

- na placu zabaw w Parku Janiny Porazińskiej wymieniony zostało wyeksploatowany wielofunkcyjny zestaw zabawowy oraz wykonana została korekta ustawienia pozostałych urządzeń zabawowych zapewniająca bezpieczeństwo bawiącym się dzieciom,

- program użytkowy czterech siłowni plenerowych wzbogacony został o podwójne drążki do podciągania oraz wykonywania ćwiczeń kalistenicznych.

Jako administrator, Zarząd Terenów Publicznych serdecznie zaprasza na powyższe place zabaw i siłownie plenerowe.

Koszt realizacji zadania wyniósł 105 556,74 zł. brutto.

Plac zabaw w Parku Mirowskim już otwarty

18 lipca 2016 r.

Informujemy, że część placu zabaw w Parku Mirowskim, która została zamknięta w związku z zagrożeniem dla bezpieczeństwa użytkowników, w szczególności dzieci, spowodowanym rozłamaniem, podczas niedawnej burzy, korony kasztanowca rosnącego na skarpie górki została już otwarta. Zagrażające drzewo usunięto, a uszkodzone urządzenia naprawiono.

Wyłączenie z użytkowania części placu zabaw dla dzieci w Parku Mirowskim

14 lipca 2016 r.

Część placu zabaw w Parku Mirowskim została zamknięta w związku z zagrożeniem dla bezpieczeństwa użytkowników, w szczególności dzieci, spowodowanym rozłamaniem, podczas niedawnej burzy, korony kasztanowca rosnącego na skarpie górki. Spadające gałęzie uszkodziły wyposażenie górki. ZTP otrzymał już decyzję Stołecznego Konserwatora Zabytków zezwalającą na usunięcie uszkodzonego drzewa. Wycinka nastąpi prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu. Potem wykonane zostaną niezbędne prace remontowe i naprawcze urządzeń zabawowych. Do czasu zakończenia wszystkich prac i potwierdzenia, że obiekt jest bezpieczny, część placu zabaw będzie zamknięta. ZTP dołoży wszelkich starań aby okres wyłączenia części placu zabaw w Parku Mirowskim był jak najkrótszy. Zapraszamy również dzieci i ich opiekunów na inne palce zabaw administrowane przez ZTP. Najbliższe znajdują się przy Al. Solidarności 91, przy ul. Pańskiej 3, w Ogrodzie Krasińskich oraz przy ul. Dzielnej 5.

Szczyt NATO 7-9 lipca 2016 r. - planowane ograniczenia w ruchu i parkowaniu

5 lipca 2016 r.

W związku ze szczytem NATO w dniach 6 - 9 lipca 2016 r. zostaną wprowadzone zakazy zatrzymywania się i postoju na niektórych ulicach i parkingach Śródmieścia.

http://www.srodmiescie.warszawa.pl/aktualnosc-885-szczyt_nato_7_9_lipca_2016_planowane.html

Zakończony remont konserwatorski fontanny z Syreną Warszawską

27 czerwca 2016 r.

W dniu 23 czerwca 2016 r. zakończył się remont konserwatorski fontanny z „Syreną Warszawską” wpisanej do rejestru zabytków pod nr B-2401 z dnia 1 grudnia 1987 r.

Na uroczystość uruchomienia fontanny przybyła Pani Hanna Gronkiewicz - Waltz Prezydent m.st. Warszawy, dzieci z Przedszkola nr 237 im. Warszawskiej Syrenki, które wyrecytowały wiersz T. Kubiaka pt.: „Wiślana Syrenka” i zaśpiewały dedykowaną Syrenie piosenkę oraz mieszkańcy.

W ramach przedmiotowego zadania wykonane zostały następujące prace: mycie obiektu wodą pod ciśnieniem z użyciem detergentu, usunięto nawarstwień na elementach kamiennych metodami chemicznymi, ręczne doczyszczenie kamienia materiałami ściernymi, usunięcie starych fug, wykucie gniazd pod fleki w miejscach większych ubytków, skucie płytek ceramicznych, odsolenie piaskowca, zastosowanie preparatu biobójczego i impregnującego, wymiana izolacji i pokrycia niecki basenu, montaż nowych płytek ceramicznych, osadzenie fleków w elementach z piaskowca, uzupełnienie ubytków masą mineralną, hydrofobizacja kamienia oraz prace konserwatorskie przy rzeźbie Syreny z zabezpieczeniem woskiem mikrokrystalicznym.

Wykonawcą prac na zlecenie Zarządu Terenów Publicznych była firma RENOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Koszt prac brutto 116 843,38 zł.

Zapraszamy na warsztaty pt. „Stemple warzywne” w ogrodzie dydaktycznym na placu zabaw w Parku Kazimierzowskim

17 czerwca 2016 r.

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Terenów Publicznych podjęło wraz z Fundacją VIRIDARIUM (wcześniejsza nazwa Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych, Kultury i Sztuki „VIRId’OR”) wspólną realizację zadania publicznego w zakresie kontynuacji, rozpoczętego w 2014 roku, działania ogrodu dydaktycznego oraz łąki kwietnej na terenie placu zabaw w Parku Kazimierzowskim, w ramach inicjatywy lokalnej.

Zapraszamy na warsztaty podczas, których wykonywane będą stemple z przekrojonych roślin na co dzień używanych w kuchni. Spotykamy się 19 czerwca 2016 roku o godzinie 12.00.

O kolejnych spotkaniach i warsztatach organizowanych w ogrodzie dydaktycznym informować będziemy na stronie internetowej ZTP.

Więcej aktualności