Zakończony remont konserwatorski fontanny z Syreną Warszawską

Opublikowany: 27 czerwca 2016 09:10:55, przez Iwona Twarowska

W dniu 23 czerwca 2016 r. zakończył się remont konserwatorski fontanny z „Syreną Warszawską” wpisanej do rejestru zabytków pod nr B-2401 z dnia 1 grudnia 1987 r.

Na uroczystość uruchomienia fontanny przybyła Pani Hanna Gronkiewicz - Waltz Prezydent m.st. Warszawy, dzieci z Przedszkola nr 237 im. Warszawskiej Syrenki, które wyrecytowały wiersz T. Kubiaka pt.: „Wiślana Syrenka” i zaśpiewały dedykowaną Syrenie piosenkę oraz mieszkańcy.

W ramach przedmiotowego zadania wykonane zostały następujące prace: mycie obiektu wodą pod ciśnieniem z użyciem detergentu, usunięto nawarstwień na elementach kamiennych metodami chemicznymi, ręczne doczyszczenie kamienia materiałami ściernymi, usunięcie starych fug, wykucie gniazd pod fleki w miejscach większych ubytków, skucie płytek ceramicznych, odsolenie piaskowca, zastosowanie preparatu biobójczego i impregnującego, wymiana izolacji i pokrycia niecki basenu, montaż nowych płytek ceramicznych, osadzenie fleków w elementach z piaskowca, uzupełnienie ubytków masą mineralną, hydrofobizacja kamienia oraz prace konserwatorskie przy rzeźbie Syreny z zabezpieczeniem woskiem mikrokrystalicznym.

Wykonawcą prac na zlecenie Zarządu Terenów Publicznych była firma RENOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Koszt prac brutto 116 843,38 zł.