Szczegóły: przetarg nieograniczony

Dostawa energii elektrycznej do obiektów znajdujących się w administrowaniu ZTP w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 6 listopada 2017 06:13:01